Διαδικτυακή ενημέρωση

για τις πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες