Οδηγίες, ενημερωτικά έντυπα κ.τ.λ. σε σχέση με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης μετάδοσης του κορωνοϊού που θα ισχύουν κατά το νέο σχολικό/ακαδημαϊκό έτος.

Οδηγίες ΕΟΔΥ για μαθητές

Οδηγίες ΕΟΔΥ για εκπαιδευτικούς

Οδηγίες ΕΟΔΥ για γονείς

Οδηγίες ΕΟΔΥ για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση