Επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας


Στο πλαίσιο της υποδράσης ‘Λειτουργική Αναβάθμιση της Σχολικής Βιβλιοθήκης’ του έργου ‘Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑ.Λ.’, επισκεφθήκαμε την Τρίτη 16.04.19 τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, ίσως την πιο πρωτοποριακή βιβλιοθήκη της χώρας μας, η οποία βραβεύτηκε με το Βραβείο «Πρόσβαση στη Μάθηση» από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates για τη δημιουργική χρήση των υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνολογίας για την ικανοποίηση των οικονομικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών. Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε και ένα από τα εντυπωσιακότερα μουσεία παγκοσμίως, το μουσείο των βασιλικών τάφων της Βεργίνας.