Τα νέα μας

Επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Στο πλαίσιο της υποδράσης 'Λειτουργική Αναβάθμιση της Σχολικής Βιβλιοθήκης' του έργου 'Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑ.Λ.', επισκεφθήκαμε την Τρίτη 16.04.19 τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη...